Tijdingen de Reus a .jpg
Tijdingen de reus b.jpg

 Uit Tijdingen van het Beatrijsgezelschap:

 33ste jaargang 1997 - 1998  nr. 3

René, de reus.jpg